Stadgar
Logga

Gotlands Veterantraktorklubb

Gammal BM

Hem | Om oss/Kontakt | Evenemang | Dokument | Köp och sälj | Länkar

Bilden publicerad med tillstånd av Valtra


Det här är Gotlands Veterantraktorklubb

Gotlands Veterantraktorklubb bildades 1995. Klubben är en ideell förening med syfte:

  • Att samla, bevara och renovera gamla traktorer och stationära motorer.
  • Att visa upp dessa vid utställningar och evenmang som gagnar klubbens verksamhet och medlemmarna.
  • Att inspirera den yngre generationen till att vårda gågna tiders arbetsredskap.

Kontakta Styrelsen och webmaster

Befattning Namn Tel. Hem Mobil E-post
Ordförande Christer Karlström 0498-36069 070-2362729 christerkarlstrom@outlook.com
Vice ordförande Håkan Nylander 0498-274860    
Kassör Bo Häglund   070-6392152 bouddvide@telia.com
Sekreterare Sigurd Lindkvist 0498-55016 070-5407815 sigurd.l@telia.com
Ledamot

Tommy Arskans

  072-2851433 tommy.arscans@hotmail.se
Suppleant Björn Nordell      
Suppleant Karl-Arvid Norrby      
Suppleant Anna Hammander     annahammander@hotmail.com
Webmaster Åke Tiles 0498-277385 070-7282916 webmaster@gvtk.se

Klubbens stadgar finns här

Om du vill bli medlem så kontakta i första hand kassören. Medlemsavgiften är 150 kr/år och kan betalas in på bankgironummer: 5404-7998.
Klubben har ett ganska omfattande arkiv med diverse litteratur t.ex. instruktionsböcker.
Kontakta någon i styrelsen om ni vill ha tillgång ill arkivet.

Kontaktinformation

Postadress:

c/o Karlström
Fole Krampbro 175
621 75 VISBY
Tel. 0498-360 69
Mobil: 070-2362729

E-post: styrelsen@gvtk.se
Organisationsnummer:
834002-1735
Bankgiro: 5404-7998

...Copyright © 2012 -->    Senast uppdaterad 2022-12-28   Webmaster E-post: webmaster@gvtk.se